בשער עולמי התרות מתקבלות רק בתנאי שיש התאמה מלאה בשט"מ פנימי מורחב.
כמובן שתוך התאמה לשטר מטען המסטר עליו הוא שודר.
יבוא:
במקרה של העדר התרה בממן יש לוודא ששט"מ המורחב ששודר לממן זהה לשט"מ מורחב ששודר למכס
במידה ואין התאמה מלאה יש לעדכן באתר האינטרנט את שט"מ המורחב באתר ממן בדיור כפי ששודר למכס.
בלדרים:
במקרה של העדר התרה בממן יש לוודא שזיהוי המטען ששודר לממן זהה לזיהוי המטען ששודר למכס
במידה ואין התאמה יש לשדר לממן את זיהוי המטען בדיוק כפי ששודר למכס.
שאלות נוספות יש לפנות לשירות לקוחות ממן 03-9715309 או במייל shaarolmi@maman.co.il

Share The Story

About the author