קבוצת ממן מאמצת את היחידות קלע דוד ורוכב שמיים במסגרת פרוייקט "אמץ לוחם"