דירקטוריון ממן

נחמה רונן

יו"ר הדירקטוריון

גרשון ענבר

מוטי דבי

נגה יציב

מוטי גמיש

אליצור בר-נתן

מנשה שגיב

סיגליה חפץ

אריה ויינטרוב

משה מוץ מטלון 

עו"ד יהודה (יודי) לוי

הנהלת הקבוצה

ראובן משולם

מזכיר הקבוצה והיועץ המשפטי

דוד בן שושן

סמנכ"ל משאבי אנוש, מערכות מידע ומנהל

בעז צפריר
משה אידלמן

סמנכ"ל כספים

אורון טאוסיג

מנהל מסוף המטענים

הנהלת חברות הקבוצה

יפתח קיסוס

מנכ"ל KLP Maman

אורון טאוסיג

מנהל מסוף המטענים האווירי

עופר ריינהרדט

מנכ"ל טל-לימוזין וממן אוויאישן

פז רביד

מנכ"ל ארכיב 2000 וירושלים

רן מרום

מנכ"ל Laufer-GHI

זאב מנצור

מנכ"ל לוגיסטיקר

אייל ברוך

מנכ"ל גלובוס